Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin Sub Indo

Sinopsis Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Seri kedua anime Bubuki Buranki.
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 12

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 11

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 10

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 9

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 8

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 7

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 6

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 5

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 4

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 3

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 2

2 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 1

3 tahun lalu