Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin Sub Indo

Sinopsis Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Seri kedua anime Bubuki Buranki.
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 12

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 11

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 10

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 9

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 8

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 7

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 6

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 5

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 4

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 3

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 2

1 tahun lalu
Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Episode 1

2 tahun lalu